Bakti Sosial KOPPA Duta Wacana

Bakti Sosial KOPPA Duta Wacana

Dalam program kerja yang dicetuskan oleh Koperasi Pegawai “KOPPA Duta Wacana”, koperasi tidak hanya sekedar menjalankan fungsi ekonomi semata. Namun, juga turut menjalankan fungsi sosial. Sebagai wujud rasa empati terhadap sesama, pengurus KOPPA Duta Wacana Tahun 2018...

Pin It on Pinterest